PTSD

Zespół stresu pourazowego, nazywany w skrócie PTSD, następuje na skutek doświadczenia urazu psychicznego związanego z intensywnym stresem. Sytuacją wyzwalającą PTSD może być wypadek, utrata bliskiej osoby lub inna okoliczność wywołująca silne reakcje psychiczne. Leczenie PTSD ma zazwyczaj formę psychoterapii połączonej z farmakoterapią. Istotne jest też doświadczenie wsparcia ze strony bliskich.

Przyczyny wystąpienia PTSD

Różne sytuacje mogą doprowadzić do wystąpienia PTSD. Najczęściej są to okoliczności, w których dana osoba staje się ofiarą przemocy, jest świadkiem intensywnego wydarzenia o wydźwięku traumatycznym lub doświadcza śmierci bliskiej osoby. Typowe rodzaje przemocy doprowadzające do wystąpienia PTSD u ofiar to napaści, gwałty (i inne formy przemocy seksualnej), przemoc fizyczna doświadczana w dzieciństwie, krańcowe zaniedbanie przez opiekunów, doświadczenie wypadku samochodowego lub klęski żywiołowej. 

Zgodnie ze statystykami, na syndrom stresu pourazowego może w różnych etapach swojego życia cierpieć nawet 10 procent naszego społeczeństwa. Wystąpienie stresu pourazowego jest bardziej prawdopodobne, jeśli dana osoba cierpi na inne zaburzenia natury psychicznej lub osobowościowej, bądź cierpiała na nie w przeszłości. Istotnym czynnikiem ryzyka jest występowanie zaburzeń lękowych, depresji, dystymii, choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto tendencję do PTSD mają osoby o określonym typie osobowości, temperamencie oraz predyspozycjach genetycznych. 

Typowe objawy PTSD 

PTSD jest zespołem obejmującym rozmaite objawy natury psychicznej i fizycznej. U różnych osób dotkniętych PTSD może rozwijać się w odmienny sposób. Pierwszym objawem jest wystąpienie natrętnych i przerażających myśli związanych z doświadczoną sytuacją stresową. Mają one często formę retrospekcji, w czasie których dana osoba przeżywa w kółko swoją traumę. Rozpamiętywaniu tego wydarzenia towarzyszą objawy somatyczne, takie jak przyspieszone bicie serca, szybki i płytki oddech, nadmierne pocenie się, drżenie rąk. 

PTSD objawia się także problemami z zasypianiem oraz występowaniem koszmarów sennych, których tematyka może dotyczyć tragicznych sytuacji z przeszłości. W ciągu dnia, osoby dotknięte PTSD są nieobecne, apatyczna oraz emocjonalnie wycofane. Może im towarzyszyć ciągle utrzymujące się poczucie winy, doprowadzające do obniżonej samooceny. Objawy towarzyszące PTSD mogą przypominać objawy depresji. Ponadto typowym zachowaniem osoby z PTSD jest ciągłe zamartwianie się, utrata dotychczasowych zainteresowań oraz wycofanie z kontaktów towarzyskich. 

Leczenie osób dotkniętych PTSD

Nieodłącznym elementem terapii PTSD jest udział w psychoterapii, często wspieranej farmakoterapią. PTSD wymaga przepracowania przebytej traumy oraz zaakceptowanie faktu wystąpienia sytuacji, która ją wyzwoliła. Wymaga też treningu behawioralnego – nauczenia pacjenta jak unikać negatywnych objawów PTSD, jak sobie poradzić w sytuacji ich wystąpienia oraz jak przeciwdziałać ich pojawieniu się. Najpopularniejsza jest tu terapia kognitywno-behawioralna, a także formy terapii psychodynamicznej, terapia odwrażliwiania, terapie ekspozycyjne. 

Wśród stosowanych leków znajdują się środki przeciwdepresyjne (zaliczane do grupy SSRI, SNRI, a także tianeptyna, wenlafaksyna i leki trójcykliczne), anksjolityczne, normotymiczne, nootropowe, przeciwlękowe oraz nasenne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]